Nieuws

Gezocht / Vacature: Aanwijzer zaal of veld & Algemeen lid.

Voor het volgende seizoen zijn we op zoek naar versterking binnen de commissie wedstrijdleiding.
Buiten een algemeen lid, zijn we dringend op zoek naar iemand die de aanwijzingen voor een deel van het seizoen wil doen. (veld of zaal). Roland Staneke neemt het andere deel van de aanwijzingen van het seizoen voor zijn rekening.
De aanwijzingen zijn via mail en telefoon vanuit huis te regelen, dus je hoeft er niet extra voor bij Sporting Delta aanwezig te zijn.

Je kunt je aanmelden bij Dick de Bruijn bruijntjes4@kpnmail.nl
of Jacco Struik coordinator.de.sportingdelta@gmail.com

Sporting Delta Morgen en later….. En ook op een latere datum,

Doordat 3 februari een ophaaldag voor oud papier is, hebben we een nieuwe datum gepland voor de ledenbijeenkomst. 24 februari a.s

Op deze manier zijn deze vrijwilligers ook in de gelegenheid de avond te bezoeken.

Het is als vereniging altijd belangrijk om te weten welke richting je op wilt. Het is als bestuur van een vereniging dus ook altijd belangrijk te weten wat er onder de leden op dat gebied speelt.

Daarom willen we als bestuur graag een bijeenkomst houden waarin we met de leden van gedachte kunnen wisselen over Sporting Delta morgen en later….. Deze bijeenkomst vind plaats op:

 

24-2-2014

Aanvang 19.30 u

Kantine Sporting Delta 

Ieder lid of ouder van een (jeugd)lid is van harte welkom.

Aan deze avond zijn wel een aantal spelregels verbonden. De avond zal beslist niet gaan over het heden en het verleden. We gaan niet terugkijken naar wat er was, ging of gebeurde. We kijken met elkaar niet naar vandaag, maar naar morgen en later……… Het gaat dan om je dromen, ideeen, gedachten, ingevingen, visioenen en alles wat je nog mee kan verzinnen als je een bijdrage wilt leveren. Woorden als : Ja, maar…..of  Kan niet…. of  Belachelijk……of  Onmogelijk……of en noem ze maar op,  horen op een dergelijke avond niet thuis. Niets van wat geopperd wordt op deze avond valt in de categorie Ja of Nee. Alles valt onder de noemer ‘i’ van interessant. Elke bijdrage van elke deelnemer is dus :

INTERESSANT

Aan het begin van de avond zal ik een presentatie geven over de toekomstverwachtingen van partijen waar we als Sporting Delta mee te maken hebben. Dat vormt het uitgangspunt, daarna komt er hopelijk een levendig en inspirerend gesprek op gang. Uiteindelijk zullen we daar als bestuur mee aan de slag gaan om te komen tot het toekomstverwachting plaatje van Sporting Delta.

Peter Bouman