Facilitair

Facilitair
Bestuurslid Willem Vermeulen
Bestuurslid  Naomi Heida
PR & Communicatie
Maarten van der Meer
Coördinator PR & Communicatie
Monica Gerritsen
06-20325863
Redactie Webbrief Monica Gerritsen 06-20325863
Webredacteur sportingdelta.nl Judith Gerritsen
Sponsoring en fondsenwerving
Voorzitter Sponsor commissie Maarten van der Meer
Fondsenwerving oud papier – Wijk Dubbeldam
Hans Wesdijk
078-6731078
Fondsenwerving oud papier – Wijk Stadspolders Hans Wesdijk 078-6731078
Fondsenwerving oud papier – Wijk Sterrenburg Leo de Vlaming
Fondsenwerving overig projectbasis
Nevenactiviteiten
Kampcommissie Harry Nolet en Pascal Bakker
Senioren activiteiten projectbasis
Jeugd activiteiten projectbasis

Kantinecommissie
Coördinator Kantinecommissie Sandra Reedijk
Inkoop
Aad van Bodegraven
Bardiensten Kantinediensten