Deltaplan 2018

0

Beste leden, ouders van leden en ieder die Sporting Delta een warm hart toedraagt,

Kort geleden kwam via een nieuwsbrief de mededeling, dat Annika Bakker-Heida stopt als voorzitter van Sporting Delta. Naast dat feit, was ook de inhoud van haar verhaal  verontrustend.

Het heeft mij doen besluiten het bestuur mijn hulp aan te bieden. Het bestuur heeft dit aanbod de afgelopen week geaccepteerd, vandaar dit bericht.

Die hulp is overigens niet plaats nemen in het bestuur, ook niet als interim bestuurder.

Dat lost in mijn ogen ons kernprobleem niet op. Misschien wel op korte termijn, maar zeker niet op de lange. En het gaat mij in deze om de lange termijn. Zodanig dat Sporting Delta van levend, weer springlevend wordt. Een club waar de leden trots op zijn, waar je lid van wilt worden en waar door anderen met bewondering over wordt gesproken. Dat is het Sporting Delta dat ik ken!

Wie ben ik?

Mijn naam is Peter Bouman, ik ben eerder voorzitter geweest en in het verleden ook bestuurslid en voorzitter bij een van de verenigingen waar Sporting Delta uit is ontstaan.

Mijn hulp bestaat uit het maken van een plan voor de korte, de middellange en de lange termijn m.b.t. de toekomst van Sporting Delta uiterlijk op 31 december 2017.

Wat bedoel ik daarmee?

Het is voor ieder lid, iedere ouder, iedere begunstiger, iedere betrokkene van het grootste belang dat duidelijk is;

Wie is Sporting Delta?
Waar staat Sporting Delta voor?
Welke ambities heeft Sporting Delta?
Wat voor vereniging wil Sporting Delta zijn over een half jaar , over 1 jaar en over 5 jaar?
Hoe wil Sporting Delta dat bereiken?

Waarom is dat zo belangrijk?

Consistent en consequent zijn binnen een vereniging is gigantisch moeilijk. Net als communicatie en het nemen van beslissingen. Maar met een goed, maar simpel en duidelijk plan wordt;

Communiceren makkelijker (iedereen weet waar het over gaat)
Besturen wordt makkelijker (want er is een richting gekozen, dus heel veel valt af)
Beslissen wordt makkelijker (de meeste beslissingen zitten al in het plan)
Het vinden van vrijwilligers makkelijker (iedereen weet waar hij/zij aan toe is)

Uiteraard moet zo’n plan niet uit mijn koker alleen komen, maar vanuit de input van zoveel mogelijk leden, ouders, begunstigers, betrokkenen, enz. En vanuit het raadplegen van externe partijen.

Ik wil daarom met zoveel mogelijk mensen praten over dit onderwerp. Het kan dus zijn dat ik je de komende tijd benader voor een gesprekje over de toekomst van Sporting Delta. Ik hoop dat je mee wilt doen.

De vragen die ik heb zijn;

-Wat vind jij dat er nu goed gaat bij Sporting Delta?

-Wat vind jij dat er niet goed gaat bij Sporting Delta?

-Hoe zie jij de toekomst van Sporting Delta?

-Wat zou jij willen veranderen bij Sporting Delta?

-Welke rol wil jij daar zelf in spelen?

Ik werk en denk vanuit één gedachte; “Het gaat maar om één belang en dat is het belang van Sporting Delta!

Mocht je nu ineens denken, daar heb ik wel wat antwoorden op, mail mij dan; deltaplan2018@gmail.com, of spreek mij aan bij Sporting Delta

Peter Bouman