Voortgang Deltaplan 2018 – UPDATE!

0

Zaterdag jl ben ik vanaf 9.00 uur de gehele dag bij Sporting Delta geweest. Ik heb veel mensen kunnen spreken. Op basis daarvan en op basis van de discussie in de besloten groep op Facebook zijn al voorzichtig conclusies te trekken. Overigens vind je deze groep op; Deltaplan2018-Sporting Delta op zoals gezegd Facebook. Er zijn inmiddels 177 leden, dus meld je aan en neem gerust een kijkje en laat je horen……

Terug naar voorzichtige conclusies.
In de eerste plaats gaat er veel meer goed bij Sporting Delta, dan dat er fout gaat. Dat kan ook niet anders, want anders zou Sporting Delta niet meer bestaan.
Daar past een compliment bij voor alle vrijwilligers van Sporting Delta, niemand uitgezonderd hebben ze allemaal het beste voor met de club.

Er gaat echter ook het nodige fout en ook dat is niet bijzonder, dat is bij andere verenigingen die ik gesproken heb niet anders. Vaak is het dan ook nog zo dat wij als Nederlanders opgevoed zijn in een fout cultuur. Misschien herinner je nog je repetities van school. Bij de uitslag stond meestal x fout, er stond nooit eens x goed.
Als je aan mensen vraagt, noem eens een aantal goede en een aantal slechte eigenschappen van jezelf. Dan noemen we altijd meer slechte (en daar hoeven we meestal ook niet over na te denken) dan goede. En goede noemen is altijd lastig.

Waar we binnen Sporting Delta de meeste moeite mee blijven houden is Communicatie.
Dat is een grote oorzaak van dingen die fout gaan. Onvoldoende, verkeerde of te late communicatie levert onwetendheid, onduidelijkheid, irritatie, slecht bezochte activiteiten en dergelijken op.

Een tweede belangrijke storingsfactor is Vertrouwen.
Het onderling vertrouwen scoort niet echt hoog. Hier en daar kom ik ook wantrouwen tegen. Wat best vreemd is, als je bedenkt dat je toch lid bent van dezelfde vereniging. Je zou ervan uit moet kunnen gaan dat iedereen het belang van Sporting Delta voor het eigen belang laat gaan.
Regelmatig worden mensen die iets willen doen teruggefloten door regels, ingewikkelde afspraken, of gewoon door andere leden.
In de bedrijven waar ik gewerkt heb noemden we dat de kleilaag. Dat is meestal een ondoordringbare laag die vastligt in de cultuur van het bedrijf.
Helaas is diezelfde kleilaag inmiddels ook geworteld in de cultuur van Sporting Delta.
In mijn Deltaplan 2018 komt een voorstel hoe die afgebroken kan worden.

Het derde punt is dat te weinig vrijwilligers te veel moeten doen.
Het is altijd hetzelfde kleine groepje vrijwilligers die het werk doen, hoor je vaak.
Er zijn een paar oplossingen voor. Je kunt meer vrijwilligers gaan zoeken. Je kunt taken in kleinere hapjes snijden waardoor mensen minder tijd kwijt zijn en misschien wel een taak op zich nemen.
De beste oplossing is waarschijnlijk minder gaan doen, waardoor je minder vrijwilligers nodig hebt. Maar dan wel datgene wat je wel doet, buitengewoon goed doen.
In mijn Deltaplan 2018 zitten daarover voorstellen.

Als je veel plannen hebt en dingen wilt doen loop je eigenlijk continu tegen een nederlaag aan. Terwijl als je weinig plannen hebt en daar door voldoende mensen om ze uit te voeren, win je elke keer weer en dat is veel leuker.

Wordt vervolgd over ongeveer twee weken.