Nieuws vanuit de jeugdcommissie

0

Ben jij klaar voor 2018? Wij van de Jeugdcommissie wel!

Als wij stil staan bij het afgelopen jaar, zijn wij trots op datgene wat er allemaal weer voor elkaar is gekomen. Dit ging soms niet zonder slag of stoot. Misschien staat het wat gek om jezelf te kietelen, maar wij doen het toch. Het geeft ons energie om te kijken naar wat goed gaat, om daarna met energie door te gaan en iets anders op te pakken.

Wij willen Frits en Gerda hierbij bedanken voor hun inzet het eerste half jaar!

Daarna is de commissie verder gegaan in de samenstelling zoals jullie inmiddels weten. Wij zijn heel blij dat wij met 4 personen de commissie kunnen runnen. Met minder is eigenlijk geen doen. Dus chapeau voor alle jaren dat de commissie onderbezet was. Pas als je in een commissie zit, zie je hoeveel werk het allemaal inhoudt. Soms laten wij steken vallen, soms maken wij fouten, maar wij zetten ons vrijwillig alle vier voor de club in en het clubbelang staat bij ons voorop, ondanks onze drukke banen en wij hopen dat jullie dat kunnen waarderen.

Soms vragen mensen ons wel eens binnen de club, wat houdt dat eigenlijk allemaal in, zaken regelen vanuit de Jeugdcommissie.

We zullen hier een aantal zaken uitlichten, om jou als lezer een indruk te geven:

 • Zorgen voor goede teamindelingen, kijkend naar leeftijden, niveau etc.
 • Zorgen dat de wedstrijdsecretariaten steeds op de hoogte zijn, van de teamsamenstellingen.
 • Zorgen dat wij nieuwe leden bij de trainers melden en in de gaten houden of zij lid willen worden en in een team plaatsen.
 • Zorgen dat alle trainers zoveel mogelijk kunnen trainen op tijden, dat het haalbaar is voor trainers en kinderen. Dus een passend trainingsschema. Een heel gebeuren, kunnen wij zo stellen.
 • Zorgen voor zaalhuur in de winter en dat daar het materiaal komt (palen, ballen, platen). Gelukkig met behulp van andere vrijwilligers! Wij hebben als voornemen om dit in 2018 eerder aan te pakken, zodat wij een betere zaal hebben. Dit jaar waren wij helaas te laat gestart.
 • Zorgen dat iedereen weet of hij wel/niet moet trainen tijdens vakanties en melden in de nieuwsbrief.
 • Connectie houden tussen TOP en Jeugdcommissie. Jeugdcommissie gaat over de teams B tot en met Kangoeroes. De A en alle senioren teams vallen niet onder ons. Maar kinderen schuiven steeds door, dus ook van B naar A, dus houden wij elkaar daar goed van op de hoogte.
 • Mogelijke kampioenen in de gaten houden en zorgen dat deze feestelijk onthaald worden met cadeautje, muziek en wat te eten of te drinken.
 • Vriendjes- en vriendinnetjesdag/schoolkorfbal.
 • Zorgen dat wij steeds genoeg trainers hebben voor iedere ploeg (dit wordt steeds moeilijker).
 • Adhoc acties ivm plotselinge veranderende omstandigheden van spelers/trainers.
 • Zorgen dat wij zoveel mogelijk communiceren met jullie via de nieuwsbrief.
 • Zoveel mogelijk in de gaten houden wat er verder nog gebeurt buiten de wedstrijden van Sporting Delta, zoals RTC of Bekercompetitie en jullie daarvan op de hoogte brengen. Input van jullie is zeer gewenst!
 • De mailbox beheren van de Jeugdcommissie.
 • Een van de Jeugdcommissieleden levert een bijdrage aan de commissie Supportersdag.
 • Regelmatig vergaderen en met ouders een gesprek voeren, indien daarom gevraagd wordt.

Met meer zullen wij jou niet vervelen, maar je ziet dat er een hoop te regelen is.

Het hoogtepunt van afgelopen jaar, wat wij als zeer positief hebben ervaren is dat Marieke het Jeugdplan weer heeft opgepakt. Zij is zeer gedreven en alle trainers hebben inmiddels een Spelenderwijs app, hoe trainingen nog leuker en nuttiger gemaakt kunnen worden. De trainers waren hier allemaal enthousiast over en in 2018 wordt hier zeker een verder vervolg aan gegeven!

Wij gaan er in 2018 met veel energie tegenaan!

Voor het nieuwe jaar zijn de vergadermomenten tot aan de zomervakantie al weer ingepland.

In januari zitten wij al weer vol met onderwerpen.

 • C2-trainer nog niet ingevuld.
 • Uitdaging voor 2018 om met minder financiële middelen hetzelfde resultaat proberen te halen.
 • Alle trainers spreken in verband met evaluatie.
 • Monica spreken over aanleveren nieuws jeugdcommissie voor website/nieuwsbrief.
 • Opzet bespreken voor dit jaar over de vriendjes/vriendinnetjesdag.
 • Teamindeling veld bekijken, extra team  voor E staat genoteerd 🙂
 • In gesprek blijven met de ouders omdat communiceren ruis weg neemt en een positieve bijdrage levert aan de beeldvorming.

In 2018, zullen wij het allemaal niet redden, zonder jouw hulp! Want ook met 4 personen, komen wij soms nog handen tekort. Dus wij gaan actief personen benaderen en via de nieuwsbrief, om te vragen of er voor een korte periode, of bijvoorbeeld één activiteit inzet geleverd kan worden. Dat zou ons enorm helpen, maar bovenal Sporting Delta!

Op deze manier kunnen wij onze handen soms vrij maken, om nieuwe zaken op te pakken. Want dat moet ook echt gebeuren. Wij zijn nu alleen nog maar bezig geweest met alle ballen in de lucht te houden.

Laten wij dat als goed voornemen met elkaar besluiten voor 2018!

Draag je steentje soms bij, met iets kleins,  het geeft enorme gevolgen. Dat zou super zijn!

Wij sluiten af met een citaat uit het AD : Hartenkreet scheidend jeugdvoorzitter.

‘Korfballen is een teamsport, denk eerst in het teambelang in plaats van in het persoonlijk belang van uzelf of uw kind. De vereniging dat zijn wij allemaal! Als wij dat weer met zijn allen onderschrijven, dan maken vele handen leuk werk’.

De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar en wij danken jou alvast voor het vertrouwen in 2018!

Peterhans, Sylvia, Mervyn en Esther

Namens de Jeugdcommissie.