Communicatie

0

Beste leden,
In een korfbalvrije periode is het van belang om bepaalde zaken tegen het licht te houden. Ik heb eind juni met bestuursleden Gerda en Roland gesproken en we hebben diverse gedachten met elkaar uitgewisseld. Over één ding zijn we het eens: Communicatie binnen Sporting Delta kan en moet verbeterd worden. Ik ben benaderd om mijn steentje hieraan bij te dragen en ga de uitdaging graag aan. Ik vind namelijk dat Sporting Delta onzichtbaar is als korfbalclub. We móéten veel meer naar buiten treden met nieuws, gebeurtenissen, foto’s etc.

Zo zijn er diverse communicatiekanalen waar Sporting Delta actief is. Uiteraard is er de website die door Monica en Judith prima wordt bijgehouden. Vormgeving is goed en leest prettig. Maar het kan beter. Met ‘beter’ wil ik niet zeggen dat het nu niet goed gaat, maar met ‘beter’ bedoel ik ‘de bewustwording’ van het medium. We zullen veel meer via de site moeten communiceren.

Een aantal voorbeelden: Sporting Delta B1 speelde de finale bekercompetitie in Oud Gastel. Ik heb er geen aankondiging van gelezen op de website. De wedstrijd is halverwege gestaakt vanwege onweer en er is een nieuwe datum vastgesteld. Ik heb het niet gelezen op de website. M.a.w…. wees trots dat Delta B1 dit heeft bereikt en laat iedereen het weten! Diverse kanalen hadden ingezet kunnen worden om dit kenbaar te maken.

Een ander voorbeeld: helaas heeft Frank Vogt besloten Sporting Delta te verlaten en bij DeetosSnel zijn kansen te wagen. Hoe mooi had het geweest om Frank te bedanken voor al zijn mooie jaren en hem het beste te wensen bij zijn nieuwe club!  Ik heb het niet gelezen…. Nu hoor ik u denken… ‘ja, hij gaat toch zelf weg’. Inderdaad daar heeft u een punt! Maar het is toch een kleine moeite om een paar woorden te richten aan een echte Delta-jongen. Waarom doen andere clubs dat wel?
Begeleid iemand netjes naar de uitgang in de hoop dat hij/zij ooit nog terugkeert.
Datzelfde geldt voor Fabiene van Erk en Resy Weijts. Ze gaan het hogerop proberen. Een klein berichtje op de website had wenselijk geweest (wat mij betreft).

Wet op de privacy (AVG). Geen woord over gelezen!

Met deze voorbeelden wil ik niemand de zwarte Piet toespelen of iets dergelijks. Begrijp me goed.
Ik constateer het, meer niet.

Aan de andere kant zie ik ook voorbeelden van goede communicatie (nieuws vanuit Jeugd TC in nieuwsbrief en kampcommissies). Ook de Delta Warriors hebben hun eigen Facebook-pagina waar af en toe wat op verschijnt. Prima!

Om een betere communicatie op gang te brengen is er de ook input vanuit het bestuur, de commissies en de leden voor nodig. We kunnen niet verwachten dat Monica, Judith en Jiske dit allemaal zelf gaan verzinnen. Ik doe dan ook een oproep aan bestuur en commissies om veel bewuster te communiceren.

Blijf a.u.b. niet denken dat alles al bekend is. Maak het bekend! Communiceer!! Intern en extern!

De komende tijd gaan we benutten om de site te optimaliseren en de bewustwording te vergroten.

Een ander communicatiekanaal is de nieuwsbrief. Deze voldoet maar is eigenlijk een afgeleide van de website. Nieuwsbrief 2.0 is in de maak.

In het huidige social medialandschap moet je actief zijn op Facebook, Instagram en Twitter. Dat laatste wordt rondom de wedstrijden van het eerste team prima verzorgd door Jiske. Dat moet zeker zo blijven. Ook andere verenigingen zijn daarin heel actief. Het is prettig om de tussenstanden te volgen mocht je bij de wedstrijd niet aanwezig kunnen zijn.

Facebook en Instagram bestaan wel voor Delta, alleen worden deze kanalen niet of nauwelijks ingezet. Hier dient de club een flinke stap vooruit te zetten en dat is sinds de laatste 2 weken ook gebeurd (er is een nieuw Instagram account aangemaakt en Facebook wordt al intensiever gebruikt). Korte (nieuws)berichten zullen we nu ook via Facebook en Instagram communiceren waarin we verwijzen naar de website. Hierbij bereiken we dus ook veel (jeugd)leden die bijvoorbeeld niet/nooit op de website kijken of een nieuwsbrief openen.

Uiteraard blijft de website het communicatiemiddel waar (bijna) alles te lezen zal zijn.

Tenslotte: Het doel is om meer, tijdig en goed te communiceren! We willen de mensen aanjagen en gaan niet op de stoel van bestuur of commissies zitten. Zij blijven zelfverantwoordelijk om te communiceren.

U hoort van ons!
Vragen of opmerkingen?
Spreek mij aan of mail naar communicatie@sportingdelta.nl

Volg de club via:
Instagram.com/sporting_delta_dordrecht
Facebook.com/sportingdelta

Edwin van Rijswijk

Wie ben ik?
De meeste Delta-leden zullen mij wel kennen. Maar wellicht ook een aantal niet. Ik ben 45 jaar en al 18 jaar gelukkig met Annemiek, vader van Sam en Jur, beiden komend seizoen spelend in A en C.
Ik ben een jaar of 8/9 lid van Delta. Heb er vier jaar met veel plezier in de midweek gespeeld. Van mijn 7e tm 16e heb ik bij Merwic gespeeld. Daarna naar De Regenboog gegaan. De Regenboog fuseerde in 2006 met Merwic tot KC Dordrecht. Ik heb in de fusiecommissie gezeten en ben vanaf de oprichting van KC Dordrecht drie jaar voorzitter geweest.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als accountmanager bij huis-aan-huis krant Dordt Centraal en hou me bezig met acquisitie van advertenties, drukwerk en reclameproducten.