Nieuws vanuit de jeugdcommissie

0

Wij wensen iedereen een gezond, gelukkig en sportief 2019! Afgelopen jaar is er weer veel gebeurd. Wij willen jullie hierin meenemen door onderstaande toelichting.

Wisselingen bij Jeugd TC

Aan het eind van seizoen 2017-2018 heeft de Jeugd TC afscheid genomen van Peterhans van Essen die de belangen een aantal jaren heeft behartigd. Als vervanging en aanvulling op de huidige bezetting hebben wij Roberto Maccolini en Leon Kardinaal aangetrokken. Beiden hebben zich inmiddels voorgesteld via de website en andere social media kanalen.

De commissie bestaat momenteel uit 5 leden. Hierdoor hebben wij besloten een verdeling te maken, wie zich om welke teams bekommert. De trainers hebben hierdoor een vast aanspreekpunt.

 • Mervyn: B-teams
 • Rob: C-teams
 • Esther: D-teams
 • Leon: E, F en Kangoeroes
 • Sylvia: Coördineert het geheel als secretaris

Nieuwe leden en opzeggingen Jeugdleden categorie B t/m Kangoeroes

Het leek ons goed om een inzage te geven in het aantal nieuwe leden en opzeggingen.

Voor de seizoenen 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 (peildatum 19 oktober 2018) hebben wij inzichtelijk gemaakt hoeveel aan- en afmeldingen er per categorie hebben plaatsgevonden.

Zoals te zien in de grafiek, is er een behoorlijke toename geweest in het aantal aanmeldingen van pupillen in het seizoen 2017-2018. Dit heeft mede een grote druk gelegd bij de jeugdcommissie om alles in goede banen te leiden. Ook voor het seizoen 2018-2019 zitten wij in een positieve lijn. Het aantal nieuwe aspiranten overstijgt het vorige seizoen al en het aantal nieuwe welpen is nu al gelijk met vorig jaar. Daarnaast zijn wij ook tevreden over het aantal nieuwe pupillen tot nu toe.

De introductie en begeleiding van nieuwe leden (kind en ouders) is door omstandigheden vorig seizoen gestopt. De begeleiding van ouders en nieuwe leden is voor de komende periode een speerpunt.

Wij zijn daarom met het bestuur in gesprek om dit weer nieuw leven in te blazen.

Helaas zijn er ook leden die, wegens verhuizing, langdurige blessure, keuze voor een andere sport, onvrede met teamindeling of wisseling van club de vereniging verlaten. Dit hebben wij inzichtelijk gemaakt middels onderstaande grafiek. Wij hebben er vertrouwen in dat mede door alle inspanningen en activiteiten deze dalende trend in het aantal opzeggende leden zich voortzet.

Evaluatie trainers

 • In seizoen 2017 – 2018 zijn met alle trainers evaluatiegesprekken gevoerd. Hieruit zijn een aantal aandachtspunten voortgekomen:
  1. Vakinhoudelijke ondersteuning & begeleiding jonge trainers
  2. Structuur in communicatie (tussen trainer, kind, ouder en Jeugd TC)
  3. Beleid tav inzet reservespelers en invallers
  4. Trainingsdoelstellingen (minimale vaardigheden per leeftijdscategorie)

Voortgang aandachtspunten

 • Omdat het niet bekend is wat de aandachtspunten van het voorgaande waren, hebben wij ons beperkt tot de voortgang op basis van het seizoen 2017 – 2018:
  1. Lancering Applicatie met oefenstof en vakinhoudelijke ondersteuning per leeftijdscategorie. Uitrol tijdens de Supporters dag door Marieke van Dam. Bij aanvang van het huidige seizoen is Bram van Geffen aangetrokken. Bram gaat zich richten op de technische ondersteuning van de jeugdtrainers.
  2. Met alle trainers besproken wat de rolverdeling is en welke ondersteuning zij van de Jeugd TC mogen verwachten
  3. Richtlijnen geformuleerd die o.a. afgeleid zijn uit de doelstellingen van het Jeugdopleidingsplan
  4. Overzicht is beschikbaar en verspreid maar nog niet met alle trainers besproken. Inhoudelijk komt dit aan de orde bij de ontwikkeling van het speler volgsysteem wat momenteel in samenwerking met Bram wordt uitgewerkt en tijdens een workshop met de trainers wordt gedeeld.

Trainers & Coaches

Vorig seizoen hebben wij afscheid genomen van een aantal trainers en hebben wij ter vervanging een aantal nieuwe trainers aangetrokken.

Het invullen van deze vacatures blijkt ook dit seizoen een grote uitdaging. Helaas moeten wij constateren dat met name voor de breedteteams, D3 en D4, wij nog steeds op zoek zijn naar een structurele oplossing.

Ondanks herhaaldelijk verzoek via alle beschikbare social mediakanalen en het proactief aanspreken is het de Jeugd TC niet gelukt om deze doelstelling te realiseren.

Wel willen wij in het bijzonder een aantal trainers bedanken.

Gerda van der Laan, Lia Dreef, Nicole en Willem Vermeulen, die geheel belangeloos een aantal teams onder hun hoede hebben genomen en een aantal ouders zoals Miranda Pennings, Nathalie Flink en Sofie de Wolf, die dit tijdelijk op zich hebben genomen.

Daarnaast proberen wij middels een roulatieschema een aantal trainingsavonden te vullen voor de D3/D4. Stefan de Blaay heeft dit al een keer verzorgd en ook Dominique en Pascalle en Nicole/Willem Vermeulen hebben aangegeven een keer te willen helpen. Maar hiermee zijn wij er nog niet.

Het blijft dus een aandachtspunt voor ons allemaal!

Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen.

Wij willen de A1 spelers bedanken voor hun inzet met het collectief oppakken van de trainingen van de E4. De E3 wordt gecoacht door Rutger en onlangs heeft Jan de trainingen voor zijn rekening genomen, waar wij erg blij mee zijn.

De oproep voor ‘helpende handjes voor de Kangoeroes’ heeft geresulteerd in veel hartverwarmende reacties van onze jeugdspelers! Dank daarvoor. Dit is inmiddels opgelost.

Daarnaast zijn wij als Jeugd TC erg blij met de harde kern van eigen spelers die ieder jaar weer de training en coaching van een team oppakken!

Vriendjes en Vriendinnetje dag op 7 april jl.

De Jeugdcie heeft samen met Didier geholpen in de voorbereiding op deze dag. Bij wijze van proef is deze activiteit op een zaterdag in plaats van op een trainingsavond georganiseerd. Dit leverde een stuk minder deelnemers op dan het voorgaande jaar. Vooral omdat de meeste andere kinderen op zaterdag een wedstrijd speelden. Dit resulteerde in een aanwezigheid van 80% van de eigen leden. Vorig jaar was de verhouding 45% eigen leden en 55% vriendjes en vriendinnetjes.

Er zijn dit jaar 3 nieuwe aanmeldingen uit voort gekomen. De voorkeur gaat voor volgend jaar weer uit naar een trainingsavond. Organisatorisch was alles goed geregeld. Leuke spellen, goed doordraaischema en lekker eten. Uiteraard zijn wij tevreden over de opkomst en het aantal aanmeldingen.

Zaalaccommodatie

In verband met onvoldoende zaalcapaciteit hebben wij een externe zaal geopteerd zodat wij alle teams tijdens de zaalcompetitie kunnen faciliteren. Omdat de gemeente op de maandag de hal heeft teruggegeven kunnen wij voor dit jaar vanaf december hiervan gebruik maken. De extra buiten accommodatie die dit jaar is gevonden is een Sport+ spelzaal. De zaalaccommodaties worden verhuurd via de gemeente. Clubs die het huurrecht op een bepaalde accommodatie hebben verworven blijven dit houden, zodat het erg moeilijk is voor Sporting Delta om ergens tussen te komen.

Oefenwedstrijden

Wij danken Corrine Kroonen voor het in elkaar draaien van de oefenwedstrijden voor onze jeugd en dat 2 x per jaar! Een hele toer waarbij het afgelopen seizoen zelfs rekening moest worden gehouden met de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld. Onze Complimenten!

Indelen trainings schema

Het is iedere keer weer een hele klus om per team aan alle wensen te voldoen om een trainingsschema in elkaar te zetten, waar iedereen mee kan leven. Voor de zaal hebben wij dit keer in samenwerking met het bestuur, Top TC en Jeugd TC en Breedte TC een schema opgesteld. Omdat er vanuit alle invalshoeken direct input was zijn wij na 3 sessies tot een kloppend schema gekomen. Deze nieuwe aanpak willen wij er graag in houden.

RTC opgave

Dit jaar hebben wij in goed overleg met trainers en technisch staf (Bram van Geffen) kinderen geselecteerd die mogelijk in aanmerking komen voor een plek bij het RTC. De ouders van de kinderen zijn hier inmiddels over geïnformeerd en wij wensen de opgegeven kinderen veel succes!

Speler volgsysteem

Speltechnisch heeft de Jeugd TC met de kennis van Bram ondersteuning gekregen. Hiermee hebben wij ook lucht gekregen om samen met Bram en Lia Dreef het speler volgsysteem vorm te gaan geven. Wij zijn daar verheugd over en onze ambitie is om het systeem begin 2019 met alle trainers te delen.

De oproep die wij deden of er ouders zijn die ons kunnen helpen met het speler volgsysteem, werd positief beantwoord.

Daarom sluiten wij dit keer wederom af met:

Draag je steentje soms bij, met iets kleins, het geeft enorme gevolgen. Alvast bedankt daarvoor!

Tot ziens op de club en wij danken jou alvast voor het vertrouwen in 2019!

Namens de Jeugdcommissie,

Mervyn, Esther, Roberto, Leon en Sylvia