Artikel in AD/De Dordtenaar over sporthallen in Dordrecht.

0

Maandag 3 juni jl. verscheen een artikel in AD/De Dordtenaar over de sporthallen in Dordrecht. Dit artikel is gebaseerd op een memo van sportwethouder Stam aan de gemeenteraad.

Hoewel het artikel niet negatief uitpakt voor Sporting Delta, voelt het bestuur van de stichting Deltahal en de vereniging zich toch geroepen om te reageren.

De cijfers van de stichting Deltahal zijn onlangs op de ledenvergadering nog besproken en zien er goed uit. Ook het onderhoud van de hal is in goede handen en heeft de constante aandacht van de stichting Deltahal.

De besturen betreuren dat er enkele onjuistheden in het artikel staan. Ook de foto op de site van AD/De Dordtenaar past niet bij de inhoud van het artikel. Bij navraag bij de gemeente gaf de wethouder aan dat er geen interview met hem heeft plaatsgevonden.

Indien u vragen heeft over het artikel, dan kunt u zich wenden tot het bestuur of het stichtingsbestuur.

Namens het bestuur van Sporting Delta en het bestuur stichting Deltahal.