Terug van weggeweest: de Vrijwilligerspas

0

Als korfbalclub zijn we op ieder vlak binnen de vereniging afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.
Het maakt daarbij geen verschil hoeveel tijd iemand zich kan vrijmaken; de één heeft een paar
uurtjes per maand tijd, de ander zet zich op meer frequente basis in.

Hoe dan ook: we zijn als vereniging blij met àl onze vrijwilligers en onze waardering en dank
proberen we dan ook waar en wanneer mogelijk te laten blijken.

Eén manier is het besluit om voor alle onze vrijwilligers die daar gebruik van willen maken weer een
Vrijwilligerspas aan te vragen.

Bij velen is de Vrijwilligerspas al jaren bekend, voor degenen die het concept van de pas (nog) niet
kennen een korte toelichting.

De Vrijwilligerspas biedt veel aantrekkelijke kortingen. Het aanbod varieert van kortingen bij (veelal
locale) winkeliers, horecagelegenheden, musea tot theaters en sportevenementen. Een
kortingsoverzicht is te vinden op www.spui93.nl/vrijwilligerspas.

De pas wordt op naam uitgegeven en is geldig van juli 2019 – juli 2020.

Sporting Delta verzorgt de aanvraag en moet daarbij de adresgegevens doorgeven (dhr/mw. +
voorletter(s) en achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer).

Het enige wat je dus hoeft te doen als je een Vrijwilligerspas wil ontvangen is (het liefst vòòr 20 juli
aanstaande) een mail te sturen naar vrijwilligerspas@sportingdelta.nl, met daarbij vermelding van
bovenvermelde gegevens alsook de toestemming om deze gegevens te delen met SPUI93, de
organisatie die de Vrijwilligerspas uitgeeft.

Na 20 juli aanstaande wordt een inventarisatie gemaakt en worden de passen aangevraagd, maar
uiteraard kan later aanvragen ook nog.

We horen het graag.

Bestuur Sporting Delta.