Stichting reageert op artikel AD/De Dordtenaar

0

Onderstaand een reactie op artikel AD/De Dordtenaar van 15 april jl. betreffende financieel tekort onderhoud sporthallen.

Woensdag 15 april jl. stond er een artikel in het AD/De Dordtenaar over het financieel tekort op het onderhoud van de Dordtse sporthallen. (Zie onderaan deze pagina)

Over dit onderwerp is al eerder een artikel verschenen in de krant. De krant baseerde zich hierbij op een intern memo van de gemeente Dordrecht.

Al geruime tijd is de Stichting Deltahal betrokken bij de evaluatie van het Verenigingshallenplan (VHP). Dit plan is door de gemeente, samen met de 5 stichtingen van de sporthallen in Dordrecht, opgesteld en wordt tussentijds geëvalueerd. Voor het in kaart brengen van de status van het onderhoud heeft de gemeente een externe adviseur ingehuurd. Deze adviseur heeft een rapport opgesteld per hal en dus ook voor onze Deltahal.

Op de uitkomsten van dit rapport heeft de stichting gereageerd en aangegeven dat we het inhoudelijk volstrekt oneens zijn op een aantal punten. Vervolgens hebben we versie 2 ontvangen, waarin een aantal punten niet is aangepast.

Onze belangrijkste punten waren:

Vervanging balustrade: Er werd aangegeven dat de balustrade vervangen dient te worden, omdat deze niet voldoet aan de huidige eisen. De balustrade maakt echter onderdeel uit van de bouwvergunning die destijds afgegeven is. Die eisen blijven volgens ons van kracht en van, vervangen kan geen sprake zijn!

Sportinventaris: De wanden moeten vrij zijn van obstakels. De spullen die aan onze wanden hangen zijn voornamelijk sportinventaris en deze is destijds zelf aangebracht door de gemeente Dordrecht ten behoeve van de lessen Bewegingsonderwijs voor de Obs Dubbeldam, Cbs Julianaschool en de Ammanschool! Betaald door de gemeente en kosten zijn niet voor Stichting Deltahal!

Werkkast onder tribune: Er werd aangegeven dat de werkkast onder de tribune geen aansluiting heeft voor water en riool. De onderhoudsploeg kan gebruik maken van de wasbak met kraan onder de tribune, dus het is niet nodig water en afvoer in deze werkkast aan te brengen. De externe adviseur heeft alle genoemde punten ‘achterstallig onderhoud’ genoemd in plaats van een advies. Wij hebben gevraagd om dit te wijzigen omdat het simpelweg niet juist is en er een vertekend beeld ontstaat.

Als onze opmerkingen m.b.t. ‘achterstallig onderhoud’ verwerkt zouden zijn, dan kwam het bedrag uit op ca. 5 duizend euro i.p.v. de ca. 60 duizend euro ! Inmiddels zijn bijna alle openstaande punten die de vijfduizend euro vertegenwoordigen weggewerkt.

In de eindconclusie worden alle hallen geheel ten onrechte over één kam geschoren. Onze Deltahal is een voorbeeld voor veel sporthallen binnen en buiten Dordrecht. Helaas is het rapport door de gemeente niet aangepast en zal gebruikt worden als leerstof voor het herziene VHP.

Wij als Stichting Deltahal komen er op alle vlakken goed uit. Dit is te danken aan alle vrijwilligers die zowel in het verleden als in het heden betrokken zijn. We vinden het belangrijk om onze leden hierover op de juiste wijze te informeren en zullen tevens onze reactie sturen naar AD/De Dordtenaar, de sportraad en de gemeente.

Mark Kroonen, voorzitter Stichting Deltahal

(Lees hier het artikel uit AD/De Dordtenaar)