Nieuws van de Stichting Deltahal

0

De Stichting Deltahal zorgt voor het beheer, onderhoud en schoonmaak van onze accommodatie. Ook de externe verhuur van onze accommodatie (aan de basisscholen voor hun lessen bewegingsonderwijs, buitenschoolse opvang, zaalvoetbal en overige activiteiten) verloopt via de Stichting. Hieronder het laatste nieuws vanuit de Stichting Deltahal.

Corona

En opeens was half maart alles anders… Er kwamen geen basisscholen en BSO meer overdag, er kwamen geen ouderen meer op de maandagochtend, er was geen badminton en Golden Sports meer op de woensdagmiddag, trainingen, wedstrijden en activiteiten van de vereniging Sporting Delta mochten niet meer… Dus voor ons het moment om alles eens goed onder handen te nemen. En wat is er veel gebeurd!

Naast het reguliere schoonmaakwerk hebben onze Facilitair Medewerkers Leen Helsemans en Hendrik Leenheer heel veel andere klussen opgepakt. Denk hierbij aan het grondig schoonmaken van de kantine, kleedkamers (banken en douches) en overige ruimtes in onze accommodatie, de sporthal, de tribunes, het schoonmaken van de reclameborden langs de kunstgrasvelden, het schilderen van de speeltoestellen in de speeltuin, het opruimen van de buitenberging en de garage, het onderhoud aan de groenvoorziening langs onze accommodatie, etc. Naast onze Facilitair Medewerkers hebben ook Peter Bakker, Pascal Bakker en Fred vd Laan nog een aantal taken op zich genomen, waarvoor dank!

Grote onderhoudswerkzaamheden

Daarnaast hebben we ook een aantal weken geen gebruik kunnen maken van de douches in onze accommodatie. We hebben twee CV-ketels voor de sporthal laten vervangen, die inmiddels twintig jaar oud waren. Dit is gebeurd onder leiding van Bas Huigen. Bas, bedankt voor jouw ervaring, tijd en inzet! Ook de regeltechniek voor de verwarming en ventilatie in de sporthal is volledig geautomatiseerd. De instellingen worden nu op afstand geregeld en kunnen niet meer handmatig gedaan worden, waardoor we verwachten minder energie te gebruiken. Deze regeltechniek is geleverd en aangebracht door Bert Eshuis (Dordtech). Bert, enorm bedankt!

Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP)

Er is de afgelopen tijd enorm veel tijd en energie gestoken in het opstellen van een nieuw onderhoudsplan (MJOP). Dit hebben we nodig om het onderhoud te plannen en monitoren en moeten we aanleveren aan de Gemeente, zodat zij zicht hebben hoe onze accommodatie ervoor staat en wat de jaarlijkse kosten zijn voor dit onderhoud. Het MJOP is zo goed als gereed en daar kunnen we nu mee aan de slag. Ronald Pennings heeft hierbij ons al het werk uit handen genomen en daarvoor willen wij hem hartelijk bedanken!

Subsidie

De subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties (EDS) helpt sportverenigingen en sportstichtingen met investeren in energiebesparing en toepassing van duurzame energie. Per 1 januari 2019 is deze regeling van kracht. Ronald Pennings heeft deze aanvraag opgepakt met als resultaat dat we binnenkort een mooi bedrag ontvangen over de investeringen in 2019. Deze subsidie zullen we toevoegen aan onze onderhoudsreserves. Ook hiervoor uiteraard onze dank aan Ronald!

Schommel

Samen met de Vereniging heeft de Stichting een nieuwe schommel geplaatst. Deze schommel is mede mogelijk gemaakt door ‘de kaartploeg’ en een groot aantal sponsors die een tegel voor bij de schommel hebben gekocht. Allemaal bedankt voor jullie bijdrage!

 

 

 

 

Bestuur Stichting Deltahal

Mark Kroonen, voorzitter

Ronald Groenenberg, secretaris

René Visser, penningmeester