Weer een stapje verder…

0

In een eerder stadium zijn we begonnen met trainen voor de jeugd en later is de eerste selectie van start gegaan.

De coronacommissie heeft het bestuur enkele weken geleden geadviseerd om de trainingstijden te verruimen. Immers werd meer sporten voor de jeugd ook vanuit de overheid gestimuleerd.

Nu we weten dat er vanuit het kabinet wat versoepelingen aankomen, is het tijd om de volgende stap te maken. We gaan dus twee keer in de week trainen en er is ruimte gecreëerd voor de tweede selectie.

Welliswaar geldt voor senioren dat de leeftijd t/m 26 jaar leidend zal zijn, maar daar zullen we in een later stadium over communiceren.

In de webbrief is afgelopen maandag een nieuw trainingsschema geplaatst. Echter, is dit schema niet compleet en zal er zsm een nieuw schema gepubliceerd worden. Onze excuses hiervoor.

Nog steeds geldt voor een ieder dat er getraind wordt op vrijwillige basis.

Namens bestuur en coronacommissie