De Technische Commissie (TC)

0

Om de communicatie te verbeteren zijn de TOPtc, Breedte senioren en de JKTZ nu ondergebracht in de Technische Commissie (TC).

De TC zal minimaal 1 keer per 2 maanden in deze samenstelling vergaderen. Daarnaast vergaderen deze commissies uiteraard regelmatiger in hun eigen setting.

Hieronder een uiteenzetting van welke teams waaronder vallen en waar u terecht kunt met uw vragen

TOPtc:
John Poots toptc@sportingdelta.nl  1e selectie (1e en 2e)
Angelique Mathijssen toptc@sportingdelta.nl  2e selectie (3e en 4e)
Bas Willemsteijn toptc@sportingdelta.nl  A jeugd (A1 en A2)
Emiel Houwerzijl toptc@sportingdelta.nl  B jeugd (B1 en B2)
Breedte senioren:
Monica en Judith Gerritsen breedtekorfbalsenioren@sportingdelta.nl Overige seniorenteams
JKTZ:
Lieke van der Weijden jeugdkorfbal@sportingdelta.nl  Voorzitter
Annemarie Brugmans jeugdkorfbal@sportingdelta.nl Lid JKTZ
vacant
vacant
vacant

 

Zoals u kunt zien is onze JKTZ duidelijk onder bemand/”bevrouwd”. Dat betekent dat er erg veel neer komt om hun schouders. En zeker in deze Corona tijd waarin veel en vaak geschakeld moet worden na elke persconferentie!

Vele handen maken licht werk!

Dus lijkt het u leuk om deze 2 dames te komen ondersteunen, neem dan gerust contact op. Zij kunnen u verder uitleggen wat er zoal geregeld wordt door de JKTZ.

Daniel Beekmans (bestuurslid KTZ)