Bestuursnieuws 24 april

0

8 mei

Van wie is Sporting Delta eigenlijk? Niet dat je een dergelijke vraag in het dagelijks verenigingsleven hoort, maar het speelt wel regelmatig in de gedachte van mensen. Tenminste, dat idee krijg ik wel eens.
Dan hoor ik: ‘Dat moeten ze beter regelen’. Of: ‘Waarom hebben ze daar niet aan gedacht’. Of: ‘Ze zouden dat eens moeten organiseren’. Of: ‘Hebben ze dat nou nog niet gedaan?’

Ze bestaat in dit geval niet. Ze zijn we namelijk zelf. Want Sporting Delta dat ben jij! Ze zou dus vervangen moeten worden door ik.
Dan krijg je zoiets als: ‘Hoe kan ik helpen om het beter geregeld te krijgen? Of: ‘Misschien kan ik meedoen, zodat we aan alles denken’. Of: ‘Zal ik voorstellen dat ik iets ga organiseren?’ Of: ‘Ik ga helpen dat voor elkaar te krijgen’.
Al die ‘ikken’ vormen samen een hele grote wij. Sporting Delta!

Het gaat er dus om dat je met elkaar van betekenis bent voor de club. Natuurlijk, primair kom je om te korfballen. Maar daarnaast is Sporting Delta zoveel meer. Je maakt er vrienden en vriendinnen. Je vindt er gezelligheid. Je krijgt de kans jezelf te ontwikkelen. Je leert van elkaar, je leert omgaan met elkaar. Je leert winnen en verliezen. Je leert samenwerken. En hopelijk gebeurt dat alles dan ook nog met het nodige (sport)plezier.

Sporting Delta is daarmee voor jou van waarde! Dat gevoel van waarde zouden we met elkaar moeten koesteren en verder uit moeten bouwen.
In het verleden heb ik al eens gesproken over 2% verbeteren bij alles wat we doen en denken. (Bedacht door Marc Lammers, oud-bondscoach Olympische hockey dames.)
Die gedachte komt de komende maanden wel weer eens boven drijven.

Nu naar de aanhef boven dit stuk. 8 mei. Dan is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
Als lid van een vereniging zou het eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn dat je deze vergadering bezoekt. Op de vergadering wordt stil gestaan bij het voorgaande jaar. Bij wat er binnen de vereniging is gebeurd en wat de financiële stand van zaken is. De begroting voor het lopende jaar wordt besproken. Jubilarissen worden gehuldigd. Belangrijk onderdeel is de bestuursverkiezing. Als een en ander volgens verwachting verloopt, volgt een eerste aanzet tot een vernieuwde toekomst van Sporting Delta richting 2030. Ook wel stip op de horizon genoemd.
En dan zijn we weer terug bij het begin van dit schrijven. Sporting Delta dat ben je zelf. Dus is er voor iedereen de komende maanden de gelegenheid mede invulling te geven aan de weg naar de stip op de horizon.
Kernwoorden zijn hiervoor al genoemd: Betekenis en Waarde.

Ben benieuwd!

Peter Bouman