Club van 50

Wat is de “Club van 50”?

De “Club van 50” is een groep mensen die Sporting Delta een warm hart toedraagt en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 50,00 doneert.

Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt, op voorstel van de “Club van 50”, besteed aan projecten die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Daarbij kun je denken aan activiteiten voor de jeugd, maar het geld kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld een bijdrage voor nieuw kantine meubilair.

Wie kan er lid worden van de Club van 50?
Uiteraard de leden en oud-leden van Sporting Delta, maar ook ouders van (jeugd)leden en in het algemeen een ieder die Sporting Delta een warm hart toedraagt.

Wat krijgt u hiervoor terug?

  • Leden van de Club van 50 krijgen jaarlijks een uitnodiging voor een speciale bijeenkomst in de kantine met een hapje en een drankje om de doelen vast te stellen.
  • Leden van de Club van 50 krijgen 1 x per jaar een uitnodiging voor een wedstrijd van het Eerste Team mét nabespreking en kennismaking met de selectiespelers/speelsters.
  • Leden van de Club van 50 krijgen een speciaal bordje (met eigen bedachte naam) op het Club van 50-bord in of rondom de accommodatie van Sporting Delta en worden vermeld op de website van de vereniging.


Wie bepaalt wat er met het geld gaat gebeuren?
Elke donateur mag met een suggestie komen waar het geld aan besteed kan worden. Het bestuur van de de Club van 50 kiest hieruit 3 doelen. Op de jaarlijks ledenvergadering zal per stemming 1 doel worden bepaald. Tevens zal op deze vergadering een overzicht van inkomsten en bestedingen worden gepresenteerd.

Hoe kunt u lid worden?
Om onze club van 50-administratie zo overzichtelijk mogelijk te houden heeft online aanmelden en machtigen de voorkeur. Dat gaat heel gemakkelijk via dit aanmeldingsformulier.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar clubvan50@sportingdelta.nl

Het bestuur van de Club van 50
Hedy Weijts, Jaap van Hoek, Ronald Groenenberg