Postadres

Secretariaat Sporting Delta
t.n.v. René Visser
Kleine Beerstraat 86
3318 RH Dordrecht
secretaris@sportingdelta.nl
Bankrekening: NL16RABO0395334810
Aanmelden van leden en mutaties van het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk bij de secretaris.