Bardiensten

De ingeplande bardiensten tot 21 oktober komen door de nieuwe maatregelen vanzelfsprekend te vervallen.

In afwachting van evaluatie en eventuele nieuwe / wijzigingen van de genomen maatregelen zullen we in de loop van de komende weken een gewijzigd bardienstrooster vanaf 21 oktober publiceren.

Hou de Webbrief en de website de komende weken goed in de gaten!