Pesten, seksuele intimidatie en discriminatie

  1. We bejegenen elkaar op een respectvolle en waardige manier, zowel online als fysiek;
  2. We accepteren geen discriminatie, racisme, pesten, seksuele intimidatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, irriteren of kwetsen van wie dan ook;
  3. We onthouden ons van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover een ander;
  4. We staan geen seksuele handelingen en seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen toe en beschouwen dit als seksueel misbruik;
  5. We onthouden ons van seksueel getinte verbale intimiteiten;
  6. We raken een ander niet op een dusdanige wijze aan, dat dit als seksueel of erotisch van aard kan worden ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  7. We maken geen inbreuk op iemands privacy;
  8. We beschermen de ander tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie;
  9. We doen geen oneerbare voorstellen in ruil voor een (im)materiële vergoeding, dan wel tegenprestatie.