Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat van Sporting Delta is verantwoordelijk voor de administratie van de wedstrijden voor pupillen, aspiranten, junioren en senioren.

De belangrijkste taken hierbij zijn:

  • Het onderhouden van contacten met de bond inzake het wedstrijdprogramma en wedstrijdwijzigingen.
  • Het onderhouden van contacten met andere verenigingen over (verzoeken tot) wedstrijdwijzigingen.
  • Publicatie van het wedstrijdprogramma in de wekelijkse nieuwsbrief.
  • Aanschrijvingen voor de wedstrijden.
  • Het zo nodig compleet maken van de teams bij afschrijvingen.

Neem voor nadere informatie of verzoeken tot wijziging van wedstrijden contact op met de betreffende wedstrijdsecretaris. De contactgegevens vind je hieronder:

Wedstrijdsecretariaat Sporting Delta seizoen 2018/2019

Categorie Naam Telefoonnummer
Senioren & Midweek Hedy Weijts 06-83333732
A-jeugd Esther Koster 06-28963129
B-jeugd Linda van der Ent 06-38727870
C-jeugd Annemiek Kroes 06-38765099
D-jeugd Corinne Kroonen 06-11781288
E-jeugd Yvette v.d. Wiel 06-28332228
F-jeugd Yvette v.d. Wiel 06-28332228


E-mailadres: 
wedstrijdsecretariaat@sportingdelta.nl

Afmelden voor een wedstrijd

Als je sport in teamverband wordt er op je gerekend. Er wordt vanuit gegaan dat je komt trainen en dat je met de wedstrijden meedoet. Het kan natuurlijk gebeuren dat het een keer niet lukt. Voor een training meld je af bij je eigen trainer, als je een wedstrijd niet mee kunt doen moet je dit ook te melden aan de wedstrijdsecretaris. Doe dit op tijd, zodat er genoeg ruimte is om een invaller te regelen. De contactgegevens van de wedstrijdsecretarissen vind je in de weekbrief en/of de website.

Reserve staan bij een team

Wanneer uw kind gevraagd wordt om reserve te staan bij een team wil dat niet automatisch zeggen dat hij/zij ook speeltijd krijgt. Reserve staan is vooral bedoeld om in geval van een blessure van één van de spelers in te kunnen vallen zodat het team niet incompleet de wedstrijd moet vervolgen.

Juist bij een sport als korfbal zou spelen met een jongen of meisje minder een enorm nadeel zijn. Het is wel mogelijk dat een coach/trainer besluit om een tactische wissel toe te passen of dat hij/zij vindt dat de wedstrijd een wissel toelaat.

Het wedstrijdsecretariaat regelt/vraagt de reserve, maar bepaalt niet of deze reserve ook speeltijd krijgt! Dat is ook niet de taak van het wedstrijdsecretariaat.

Wij als wedstrijdsecretariaat doen ons best om alle teams compleet te laten spelen, aangevuld met reserve(s) in geval van blessures.

Reserves vragen en/of regelen

  • Reserves voor het team worden in overleg met het wedstrijdsecretariaat geregeld
  • Reserves door de trainers zelf geregeld, dit dan ook doorgeven aan het wedstrijdsecretariaat.
  • Reserves voor eigen team regelen, eerst contact op nemen met de trainers van de betreffende ploeg waaruit men de reserves wilt vragen, daarna ook het wedstrijdsecretariaat op de hoogte te brengen.

Op de foto zie je van links naar rechts:

Irene van der Padt (regelt de oefenwedstrijden), Corinne Kroonen (wedstrijdsecretariaat D categorie en oefenwedstrijden), Yvette v.d. Wiel (wedstrijdsecretariaat F en E categorie), Angelique Vermeulen (administratie/contact KNKV), Gerda van der Laan (administratie KNKV), Hedy Weijts (wedstrijdsecretariaat Senioren/Midweek), Annemiek Kroes (wedstrijdsecretariaat C categorie), Linda van der Ent (wedstrijdsecretariaat B categorie), Esther Koster (wedstrijdsecretariaat A categorie)