Uitbreiding bestuur?

0
Wij, als bestuur van Sporting Delta, hebben Mathijs Brugmans gevraagd om toe te treden tot het bestuur van de vereniging. Mathijs heeft hier positief op gereageerd.  Mocht iemand hier bezwaar tegen maken dan kan hij/zij dit tot en met 10 juni kenbaar maken bij het bestuur via bestuur@sportingdelta.nl.
Mochten we op deze datum niets hebben vernomen van onze leden, dan zal Mathijs toetreden tot het bestuur.
Namens het bestuur,
Roland Staneke