Bestuursnieuws 3 april

0

KAMPIOEN!

Juichend kwam Sporting Delta 3 terug uit Zeeland. De twee punten en daarmee het kampioenschap waren binnen. Het feestje kon gevierd worden op de welbekende Sporting Delta wijze. Van harte gefeliciteerd!

Ondertussen speelde Sporting Delta A1 de belangrijke promotiewedstrijd in de Deltahal. Deze ging helaas met duidelijke cijfers verloren, ondanks de grote groep supporters die op de wedstrijd afgekomen was.

Al met al kunnen we terugkijken op een succesvolle zaalperiode voor nagenoeg alle teams van Sporting Delta, jong en oud. Nu op naar het veld waar weer nieuwe uitdagingen wachten…

De afgelopen weken is de ledenenquête toegelicht. Daar ga ik deze week mee verder. Echter voordat ik dat doe, eerst nog even terug naar onderstaande grafiek:

Afgelopen week stond daarbij de opmerking dat we graag willen weten wie welk talent zou willen inzetten voor Sporting Delta. Omdat de enquête anoniem is, weten we dat niet. Er hebben zich inmiddels enkele mensen gemeld, maar nog lang niet iedereen. Dus de oproep blijft: maak jezelf bekend via whatsapp 0614228255, of geef het door via email naar  voorzitter@sportingdelta.nl. We kunnen je hulp goed gebruiken!

Deze week besluiten we met het onderdeel financiën. In de samenleving en dus ook binnen Sporting Delta een onderdeel waar altijd wat mistig over gedaan wordt. Dat hoeft natuurlijk niet, want voor elke jaarvergadering liggen de cijfers ter inzage voor de leden. Daarnaast wordt er door de ledenvergadering elk jaar een kascontrolecommissie samengesteld die de cijfers controleert.

Ik kan hier melden dat Sporting Delta financieel gezond is. En dan heb ik het over de vereniging Sporting Delta en de Stichting Deltahal. Ondanks de twee grote bedreigingen die we de afgelopen maanden en jaren hebben gekend, Corona en de extreem gestegen energiekosten. Uiteraard is er ingeleverd op de reserves, maar met hulp van rijks- en gemeenteregelingen kunnen we die weer enigszins aanvullen. Zo blijven we ook in de komende jaren financieel gezond.

Tot slot het rapportcijfer dat door de invullers van de enquête aan Sporting Delta wordt gegeven.

Op de aankomende Algemene Leden Vergadering komen we terug op de onderdelen bestuur, korfbaltechnisch en prestatie versus plezier.

Peter Bouman