Bestuursnieuws 1 mei

0

8 mei

De Algemene Leden Vergadering van dit jaar is op maandag 8 mei a.s. aanvang 20.00 uur!

Zoals ik vorige week al aangegeven heb bestaat deze vergadering in de regel uit twee delen. In het eerste deel kijken we terug op het voorgaande jaar, wordt verslag gegeven van wat we met elkaar hebben meegemaakt. Bezien we wat de financiële stand van zaken van de vereniging is. Bespreken we de begroting, worden jubilarissen gehuldigd, enz.

In het tweede deel gaat het eerst over vandaag. Zo is er bijvoorbeeld de bestuursverkiezing. En dan wordt het tijd om te praten over morgen. Ondanks dat je altijd even stil moet staan bij gisteren (en daar vooral ook van moet leren) is praten over de toekomst leuker.

Dan komt die Stip op de Horizon weer aan de orde. Laten we die op voorhand toch maar even uitlichten. Want wat is dat nu eigenlijk; een stip op de horizon.

Gaat dat over kwantitatieve doelen? Zo van in 20xx willen we zoveel leden hebben, of we willen de grootste jeugdafdeling van Nederland hebben in 20xx. En zo zijn er nog wel een aantal te noemen. Gaat dat dan over kwalitatieve doelen? Zo van in 20xx willen we de gezelligste club van de regio zijn, of vul maar in.

Beide zijn een mogelijkheid, maar wat mij betreft wel een beetje ‘old-school’. Ik zou af willen stappen van het stellen van concrete kwantitatieve of kwalitatieve doelen. Voor mij is de Stip op de Horizon een beleving, namelijk het creëren van een vereniging die van betekenis en waarde is voor iedereen die met Sporting Delta te maken krijgt. Dan komt de rest vanzelf.

Dan gaat het om eigen leden, ouders van leden, sponsoren, scheidsrechters, buren, collega verenigingen, scholen en vul verder maar in.

Ik hoop op een hoge opkomst bij de Algemene Leden Vergadering op 8 mei a.s.

Peter Bouman