Van de voorzitter – 15 mei

0

Ja, dan staat er ineens ‘Van de voorzitter’ boven dit stukje. Dat kan ik doen, omdat ik op de

Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van maandag 8 mei jl. ben gekozen tot voorzitter. Nu was dat een formaliteit, want er waren geen tegenkandidaten. En dat is op zich best jammer. Het is voor mij een droom om ooit mee te maken dat er voor de verkiezing van de voorzitter van Sporting Delta meerdere kandidaten beschikbaar zijn.

Eerst eens even terug naar de afgelopen 11 jaar. Zo is die periode ongeveer verlopen;
Begin 2012 was er een voorzitterloos tijdperk bij Sporting Delta. Waarschijnlijk na een zoektocht ben ik gevraagd voorzitter te worden. Ik heb dat een aantal jaren mogen doen. Door omstandigheden ben ik gestopt.
Wederom kwam er een voorzitterloze tijd en dus een zoektocht. Na enige tijd werd Annika Bakker-Heida bereid gevonden de schouders eronder te zetten. Ook zij is op een bepaald moment gestopt. Wat leidde tot de derde voorzitterloze periode.
De oplossing werd gevonden in een duovoorzitterschap van Carmen Poots en Roland Staneke. Ook zij begonnen met frisse moed aan deze interessante klus.
Vorig jaar is Roland als single voorzitter doorgegaan. Afgelopen maandag mocht hij ‘aftreden’.
Om maar even aan te geven dat we de afgelopen 11 jaar maar liefst vier voorzitterperiodes en drie voorzitterloze tijdperken kenden.
Het geeft aan dat voorzitter van Sporting Delta zijn bepaald geen vanzelfsprekendheid is. Zelf zie ik het als een vrijwilligersbaan:

  • Die je tijd kost, maar je wel energie geeft.
  • Waarbij het je niet lukt het iedereen naar de zin te maken, maar waar je wel blij wordt van de dingen die wel lukken.
  • Waarin je een inspirator kan zijn voor (jonge) mensen die verder willen met hun vereniging.

Mijn voorgangers zijn tijdens Jaarvergaderingen in het verleden ongetwijfeld al bedankt voor bewezen diensten. Natuurlijk is er afgelopen maandag een woord van dank naar Roland gegaan. Toch vind ik het belangrijk hier nog eens zijn naam te noemen onder grote dankzegging. Want niet iedereen was aanwezig op de A.L.V.

De opkomst op deze vergadering was redelijk te noemen. Ik heb daar een presentatie gegeven over de weg naar een stip op de horizon. Wat mij betreft ligt die in 2030.
Nu zou ik kunnen zeggen “daar vertel ik verder niets meer over, want dan had je maar op de A.L.V. moeten komen”. Maar dat is niet in het belang van Sporting Delta. Een voorzitter kan het absoluut niet alleen. In de presentatie vind je daarom de volgende twee afspraken:

  • Het clubbelang van Sporting Delta staat altijd voorop!
  • We doen het met elkaar en sluiten geen mensen uit!

Via onderstaande link kun je mijn presentatie teruglezen. Heb je er vragen over? Stel ze!

Presentatie ALV (.pdf)

Peter Bouman

Sporting Delta ben jij en samen zijn wij er trots en zuinig op!