Van het bestuur – 26 juni

0

Als eerste willen we graag onze felicitaties overbrengen aan onze B1, die deelnam aan het NK 1e klasse. Ondanks de zenuwen en de hitte zijn ze op een prachtige 5e plaats geëindigd. We zijn enorm trots op hun inzet en prestatie!

Aanstaande dinsdagavond zal er een clinic plaatsvinden, geleid door niemand minder dan rugbyspeler David Weersma. Deze clinic is bedoeld voor de volledige A- en B-groep van het komende seizoen. We zijn erg enthousiast over deze mogelijkheid om van een professionele rugbyspeler te leren en we hopen dat jullie er allemaal bij kunnen zijn.

De afgelopen weken heeft onze voorzitter al meerdere keren geschreven over het begrip “waarde”. Ik heb dat eens opgezocht in het woordenboek. De Van Dale zegt: “richtinggevend principe dat belangrijk wordt geacht voor een bepaalde cultuur: iemand in zijn (eigen) waarde laten, hem nemen en waarderen zoals hij is”.
Als er nu iets is waarop dit van toepassing is, dan is dat het kamp dat aankomend weekend op de planning staat. Daar is iedereen gelijk, of je nu in de D of in de A speelt. We wensen jullie enorm veel plezier met elkaar!

Waar dit citaat ook heel goed bij aansluit, zijn de teamindelingen. De afgelopen weken en de aankomende weken zijn spannende momenten waarop teamindelingen bekendgemaakt zijn of worden. Denk dan ook eens terug aan die definitie van waarde. Er wordt namelijk met hart en ziel gewerkt door onze, ja, ook die van jou dus(!), vrijwilligers om alles zo goed mogelijk in te delen. En natuurlijk zijn er teleurstellingen of kun je het oneens zijn, dat mag en daar is alle ruimte voor. Maar het is niet voor niets dat waarde vaak gekoppeld wordt aan normen. Als bestuur staan wij voor onze vrijwilligers en rekenen wij op een goede en respectvolle omgang met elkaar.

Vanuit het bestuur zullen we ons de aankomende weken bezighouden met het opnieuw inrichten van de digitale omgeving. Goede communicatie is essentieel binnen de vereniging. We zullen daarom starten met het overzetten van alle e-mailaccounts naar Office365. Tevens zullen we een start maken met het inrichten van MS Teams. Alle betrokken commissies worden hierover geïnformeerd.

Ook de verdere vorming van het facilitaire hart gaan we handen en voeten geven.

Tot slot willen we graag onze dank uitspreken aan alle vrijwilligers die aankomend weekend actief zullen zijn voor het jubileum van gymnastiekvereniging Sparta. Zij vieren hun 120-jarig jubileum in onze accommodatie. Jullie inzet en toewijding zijn onmisbaar en maken dit evenement mogelijk.

Namens het bestuur,

Mathijs Brugmans