Teamindeling Kangoeroes tot en met C

0

Het is de JKTZ weer gelukt om de teamindeling rond te maken. Het was ook dit jaar een uitdagende puzzel. Een teamindeling is niet gemakkelijk. We proberen met zoveel mogelijk factoren rekening te houden.

Daarbij kijken wij of we vriendjes/ vriendinnetjes bij elkaar kunnen plaatsen, waarbij wij ook rekening houden met het niveau. Daarnaast proberen wij een verdeling te maken, zodat de teams niet te weinig spelers hebben maar ook niet te veel. Niet bij elke leeftijdscategorie hebben we evenveel meisjes als jongens.

De teamindeling is tot stand gekomen in samenspraak met de trainers van afgelopen en het nieuwe seizoen. De trainers hebben hun bevindingen kenbaar gemaakt bij de leden van de JKTZ en die heeft een weloverwogen keuze proberen te maken.

Naar aanleiding van onze teamopgave deelt de korfbalbond onze teams aan de hand van een sterktecijfer in. Ieder kind in een team brengt een bepaald aantal punten mee op basis waarvan een sterktecijfer wordt bepaald. Dat houdt in dat er in de poules teams van nagenoeg gelijke sterkte worden ingedeeld.

Het cijfer achter de letter is daarmee in de breedtesport onbelangrijk geworden. Een vierde team kan een hoger sterktecijfer hebben dan een derde team en daarom hoger ingedeeld zijn. Verder moeten we rekening houden met de gemiddelde leeftijd (aan de hand van het geboortejaar) en de verhouding jongens/meisjes. Voor de wedstrijdsportteams (C1) kijken we naar spelniveau, potentie en het formeren van het optimale team.

Uiteraard snappen wij dat de teamindeling vragen kan oproepen. Speelster A zal blij verrast zijn en speler B had misschien op meer gehoopt. Het advies vanuit de JKTZ is om het eerst te proberen in je team. Laat het even bezinken.

Heb je vragen, stuur een e-mail naar jeugdkorfbal@sportingdelta.nl.  Vanaf maandag 14 augustus zullen we onze mail weer beantwoorden. Op appjes persoonlijk naar de JKTZ-leden of het bestuur wordt niet gereageerd en je zult verwezen worden naar ons mailadres. 

Vanaf 21 augustus starten F, E, D en C weer met trainen. Wanneer de Kangoeroes starten wordt later meegedeeld.

Het overzicht van de oefenwedstrijden is ook hieronder te vinden. Neem zeker al een kijkje!

Voor de A en B categorie volgt er later deze week informatie.

Namens de Jeugdcommissie,

Annemiek, Annemarie, Sofie en Ruben

Teamindeling:

Oefenwedstrijden: