Van de voorzitter – 25 september

0

Zes weken geleden heb ik voor de eerste webbrief mijn eerste stukje geschreven van dit nieuwe seizoen. Ja, zes weken geleden nog maar! De tijd vliegt voorbij, maar tegelijkertijd is het nog maar zo kortgeleden dat we aan het nieuwe seizoen begonnen zijn. Dat komt ook omdat we heel hard werken aan een beter Sporting Delta. Daar merk je niet altijd iets van. Veel van dat werk zit aan de ‘achterkant’. Dat is nodig om, zodra het mogelijk is, een structuur te creëren waarmee we als Sporting Delta de toekomst aankunnen.

Nog even ter opfrissing. We hebben onze Stip op de Horizon gelegd in 2030. Die Stip is onze droom van wat en wie we als Sporting Delta willen zijn voor onszelf en anderen. We vertalen dat in onze ambitie en de 10 Cultuurwaarden die ik de afgelopen weken beschreven heb. Je kunt dat in de webbrieven van de afgelopen weken steeds teruglezen.

Maar daarmee zijn we er natuurlijk niet. Want niets gaat vanzelf. Alles kost inspanning. We hebben dus een Structuur nodig om onze droom te kunnen realiseren. Daarom brengen we bijvoorbeeld nu in kaart welke werkzaamheden er binnen onze vereniging gedaan worden. Van klein tot groot, van ingewikkeld tot simpel. We kijken daarbij ook met name waar deze taak ‘thuis’ hoort en of er mogelijkheden zijn voor versimpeling, verkleining van taken, digitalisering of automatisering. Daar komt van alles bij naar boven.

  • ‘Thuishoren’ betekent bijvoorbeeld: welke taken doen bestuursleden nu die daar helemaal niet thuishoren. ‘Doen’ komt in het woord besturen echt niet voor, sturen wel.
  • ‘Versimpel en je versnelt’ heb ik ooit geleerd en dat is echt waar. We maken het ons zelf nogal eens moeilijk, terwijl het veel makkelijker kan. Het is eenvoudiger mensen zaken op hun eigen manier te laten doen in plaats van te willen dat iets op jou manier gebeurt. We hebben tenslotte allemaal hetzelfde doel: Sporting Delta.
  • Verkleining van taken is een middel om meer mensen te betrekken bij hetgeen gedaan moet worden. Als je gevraagd wordt voor een kleine goed omschreven taak ben je eerder geneigd deze op te pakken als vrijwilliger dan wanneer de taak onduidelijk en uitgebreid is.
  • Digitalisering en automatisering is in deze huidige tijd noodzakelijk. Er zal gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden die er zijn. Ralf Spiering en Mathijs Brugmans zijn op dit moment druk met de invoering van MS Teams. Door de gehele vereniging heen zullen vrijwilligers hiervan gebruik gaan maken. We krijgen dan een middel om zaken te borgen voor de opvolger van iemand die stopt met een vrijwilligerstaak.

Het derde onderdeel van onze route naar de Stip is onze strategie en ons beleid. Die voeden we enerzijds met een drietal externe bronnen zoals de Sportvisie 2030 van de Gemeente Dordrecht, het Strategisch plan van het KNKV en datgene wat er rondom ons in de maatschappij gebeurt.

Anderzijds hebben we uiteraard onze interne bron en dat is iedereen die betrokken is bij Sporting Delta. Een voorbeeld is de afgelopen ledenenquête, waardoor we nu werken aan de opmerkingen en ideeën. Straks in januari 2024 komt de volgende enquête waarmee we kunnen zien of we in de ogen van onze leden verbeteren of niet.

Peter Bouman

Sporting Delta dat ben jij en daarom geven wij samen waarde en betekenis.