Van de voorzitter – 4 september

0

O, o, wat zijn de ouders van onze jeugdleden belangrijk voor Sporting Delta! Afgelopen drie weken hielden we kennismakingsochtenden voor ouders van onze jeugdleden. Ik heb daar zelf een verhaal gehouden over waar we als vereniging mee bezig zijn. Daarna was er uiteraard gelegenheid voor vragen. Die waren per leeftijdscategorie verschillend van aard. Er waren met name ook vragen die te maken hadden met een tekort aan communicatie. Ouders van nieuwe jeugdleden bijvoorbeeld weten in beginsel niet veel van het reilen en zeilen van Sporting Delta. Dat je voor het draaien van een bardienst wordt aangesteld, dat je rijbeurten hebt naar uitwedstrijden, dat shirtjes gewassen moeten worden, enz.
Er kwamen ook mooie tips en suggesties. Ik pak er zomaar twee uit. We organiseren bijvoorbeeld jaarlijks een Koppelschiettoernooi, maar wat is koppelschieten als je nog nooit gekorfbald hebt? Een ouder vroeg zich af: “Kon ik daaraan meedoen?”
(Gaat overigens nu meedoen met de recreanten om de sport van zijn kind te leren kennen, hoe geweldig is dat!) We praten dus blijkbaar in ‘vaktaal’ en zullen voor nieuwe ouders dus meer uitleg moeten geven. Een andere is: maak een introductiefilmpje voor ouders van nieuwe jeugdleden. Beelden maken veel duidelijk. Zomaar twee verbeterpunten waar we naar kunnen gaan kijken. Gelukkig zitten we in opstart van de groep die zich bezig gaat houden met ledenwerving en behoud. Daar is het laatste verbeterpunt in hele goede handen.

Terug naar het onderdeel Cultuur van Sporting Delta waar ik de laatste weken over geschreven heb en wat nog niet af is, want deze week voegen we nummer 6 toe:

• Het clubbelang van Sporting Delta staat altijd voorop!
• Sporting Delta zijn we samen en we sluiten geen mensen uit!
• We kiezen altijd voor positiviteit!
• We hebben een ambitie zowel op prestatie als op (sport)plezier.
• We proberen onszelf en Sporting Delta steeds stap voor stap te verbeteren.
• We zorgen er samen voor dat iedereen zich veilig voelt bij Sporting Delta.

Je veilig voelen op ieder gebied is de verantwoordelijkheid van iedereen die betrokken is bij Sporting Delta. Dus niet alleen van bestuur of commissieleden. Op onze website vind je de nodige informatie over onze gedragscode en over pesten, seksuele intimidatie en discriminatie. Je vindt ze via de volgende links:

Zoals gezegd het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid hierin te handhaven en elkaar aan te spreken, indien nodig.

We hebben echter ook twee vertrouwenspersonen, Theo Anrochte en Simone Dekker.
Mocht je binnen Sporting Delta te maken krijgen met ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, dan kun je bij hen terecht. Je vindt de gegevens op

Daarnaast hebben we de regel dat iedere trainer of coach in het bezit is van een ‘Verklaring omtrent gedrag’ (VOG). Via een mail die zij krijgen vanuit Sporting Delta, vragen we ze deze zelf aan te leveren en hem na ontvangst in te leveren bij Marja Ridderhof, die ze archiveert.

Tot slot: de oefenperiode is voorbij, de competitie gaat het komende weekeinde beginnen. Iedereen veel succes en vooral spelplezier!

Peter Bouman

Sporting Delta dat ben jij en daarom geven wij samen waarde en betekenis.