Van de voorzitter – 16 oktober

0

Zoals wellicht bekend is er pasgeleden een enquête verstuurd over de webbrief. Er zijn inmiddels ruim 100 reacties binnen gekomen. Er kunnen er echter nog meer bij. Hoe meer reacties we krijgen, hoe beter er beslissingen over een nieuwe webbrief genomen kunnen worden. De nu ontvangen feedback wordt alvast geanalyseerd. Het is de bedoeling dat er begin volgend jaar een nieuwe webbrief ligt.

Uit de analyse blijkt bijvoorbeeld dat mijn wekelijkse bijdrage wordt gezien als een voorwoord. Dat is jammer, want dat is het niet! Het is mij blijkbaar niet gelukt de reden van mijn uitgebreide stukjes uit te leggen.

Mijn wekelijkse bijdrage is bedoeld als communicatie van hetgeen waar we binnen Sporting Delta mee bezig zijn. Ik denk dat het belangrijk is, te vertellen wat er binnen onze vereniging gebeurt, maar vooral ook waar we naar toe willen.
Daarom ga ik er mee door, totdat de driehoek Strategie/Beleid, Cultuur en Structuur volledig aan de orde zijn geweest.

Terug naar de structuur van Sporting Delta, die nodig is om onze Stip op de Horizon te bereiken.

  • Waar hoort een taak thuis
  • Hoe kunnen we deze versimpelen
  • Hoe kunnen we deze opdelen in kleinere taken
  • Hoe kunnen we digitalisering en automatisering gebruiken om het ons makkelijker te maken

Hoe kunnen we de taken die gedaan moeten worden opdelen in kleinere taken. Het is in bijna iedere vereniging zo dat het meeste werk, door een klein aantal mensen gedaan wordt.

Bij Sporting delta is het niet anders. In de huidige tijd is iedereen druk met van alles en nog wat en slechts weinigen hebben veel tijd over om in een vereniging te stoppen. Daarom is het noodzakelijk alle taken te verdelen over zoveel mogelijk mensen. Dat kan alleen als je er kleine taakjes van maakt. Op die manier wordt het eenvoudiger mensen te enthousiasmeren om mee te doen en een kleine taak op te pakken.

In het bestuur zijn we begonnen met het in kaart brengen van alle werkzaamheden die door een bestuurslid gedaan moeten worden. Vervolgens kijken we welk bestuurslid nu eigenlijk wat doet. Daar komen verschillen uit. Bestuursleden doen ook werk wat helemaal niet tot een bestuurstaak hoort. Hierdoor komen ze niet altijd toe aan de kernfunctie, namelijk besturen.

Als voorbeeld neem ik het penningmeesterschap. Binnen Sporting Delta is dat, met alles wat onder die functie valt, bijna een dagtaak. Daar zijn geen mensen meer voor te vinden. Dus moeten we proberen de functie op te delen in bijvoorbeeld iemand die de ledenadministratie doet, iemand anders die de contributie int, weer iemand anders die het kasgeld van de kantine verzorgt, iemand anders die de facturen maakt en verstuurt, iemand die het maandelijkse financiële overzicht maakt, enzovoorts.

In een tweede fase gaan we dat ook doen bij de diverse commissies. Kortom er gebeurt veel, maar er gebeurt nog meer achter de schermen.

Tot slot, vergeet de Supportersdag niet in je agenda te zetten: 4 november a.s. en in de avond is er een gezellige feestavond.

Peter Bouman

Sporting Delta dat ben jij en daarom geven wij samen waarde en betekenis.