Van de voorzitter – 30 oktober

0

We zijn ‘al’ een halfjaar onderweg sinds de laatste jaarvergadering. Bekijk je het op dagelijkse basis, dan zijn dat zomaar 175 dagen. Verleg je de scoop echter naar onze Stip op de Horizon in 2030, dan hebben we nog 2250 dagen om ons doel te bereiken:

Een vereniging van betekenis zijn voor leden, ouders van jeugdleden, sponsoren, supporters, buurtbewoners en omgeving. Onze leden zijn Sporting Delta en door samen te werken, leveren wij de waarde die nodig is om onze doelen te bereiken. Primair zijn die doelen presteren op korfbalgebied met behoud van sportplezier. Daarnaast willen wij een rol spelen op maatschappelijk gebied, als het gaat om onderwijs, zorg en buurt.

Dit bereiken vraagt inspanning, medewerking en met name ook discipline van alle leden en betrokkenen van Sporting Delta. Je kunt binnen Sporting Delta niet je eigen regels bepalen!
Het is aan het bestuur richting te geven en beleid en duidelijke regels te bepalen. 

Maar het is niet aan een bestuurslid om als politieagent jou te gaan wijzen op regels. Dat is je eigen verantwoordelijkheid als lid van Sporting Delta. En onze ambitie gaat daarbij nog verder, want we verwachten ook dat je anderen helpt zich te gedragen.
Met ieders hulp gaat dit lukken!

Ik heb het al eerder aangegeven, tijdens het werken aan onze ambitie draait de vereniging gewoon door. We hebben dus een dubbele inspanning. Als mensen kijken we altijd eerder naar wat niet goed gaat, dan naar wat er wel goed gaat. Gelukkig gaat er veel meer goed dan dat er fout gaat.
Er zijn steeds meer mensen die iets willen doen om Sporting Delta verder te helpen. Daar zijn we heel blij mee. De komende weken gaan we al die vrijwilligers en commissies de revue laten passeren.

Zoals in onze ambitie valt te lezen zoeken we ook naar Waarde. Een van die waarden is bijvoorbeeld: goed gedrag.

In de Sportvisie 2030 van de gemeente Dordrecht wordt aangegeven dat sociaal veilige sport vanzelfsprekend moet zijn. Vanaf 2024 wordt het voor verenigingen een verplichting te voldoen aan de volgende voorwaarden:

– Opstellen van een gedragscode. Die hebben we!
https://www.sportingdelta.nl/gedragscode/
– Aanstellen vertrouwenspersonen. Die hebben we!
https://www.sportingdelta.nl/vertrouwenspersonen/
– Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle trainers/ coaches en begeleiders. Deze is voor alle betrokkenen aangevraagd en grotendeels ontvangen. Een enkele moet deze nog inleveren. Die hebben we!
– E-learning voor trainers en coaches. Deze komt komende week voor alle trainers en coaches beschikbaar.

Het is onze ambitie dat Sporting Delta einde 2023 de eerste vereniging in Dordrecht is die aan de nieuwe eisen van veilig sporten voldoet. Dat geeft ons waarde! 

Peter Bouman

Sporting Delta dat ben jij en daarom geven wij samen waarde en betekenis.