Van de voorzitter – 9 oktober

0

Kritiek krijgen is fantastisch! Waarom? Nou dat is heel simpel. Iemand die kritisch is, is betrokken en geeft bepaalde signalen af. En dat is nou precies wat we nodig hebben. Betrokken mensen, zodat we samen Sporting Delta verder brengen!

Nu is het wel zo dat alles wat we doen, hoe we het doen, waarom we het doen ooit ergens besloten is of uitgedacht met de beste bedoelingen. Soms omdat het niet anders kan, soms omdat er op dat moment geen beter idee naar boven kwam. Dus niet alle kritiek of, zo je wil, signalen kunnen meteen omgezet worden in daden.

Aan de andere kant is kritiek helemaal niet leuk om te voelen. Zeker niet als de criticaster het bijvoorbeeld heeft over teleurgesteld zijn in Sporting Delta. Zelf voel ik dan een zekere teleurstelling over het feit dat mijn boodschap blijkbaar nog niet ingedaald is.

Sporting Delta is niets, Sporting Delta zijn wij, jij en ik, dat zijn we samen. Dus als je zegt teleurgesteld te zijn in Sporting Delta, dan ben je in feite teleurgesteld in jezelf.

Terug naar het begin: kritiek krijgen is fantastisch, zolang deze een oplossing of verbetering in zich heeft. Los van het feit of iets wel of niet mogelijk is. Misschien niet op korte termijn, maar wellicht wel op langere termijn. Dan help je Sporting Delta verder!

Terug naar de structuur van Sporting Delta, die nodig is om onze Stip op de Horizon te bereiken.

  • Waar hoort een taak thuis
  • Hoe kunnen we deze versimpelen
  • Hoe kunnen we deze opdelen in kleinere taken
  • Hoe kunnen we digitalisering en automatisering gebruiken om het ons makkelijker de maken

Hoe kunnen we taken versimpelen? Bij de inventarisatie van alle taken die binnen onze vereniging moeten gebeuren, kijken we ook of taken ook echt gedaan moeten worden en of ze misschien simpeler kunnen. Een voorbeeld daarvan is de gehele stroom van contant geld die we achter de bar hebben. Daarvan moet aan het einde van de dag steeds een kas opgemaakt worden. Het geld moet gestort worden, gecontroleerd, enz. Versimpelen is dan bijvoorbeeld: stoppen met het aannemen van contant geld achter de bar, betalen alleen nog via pin of de clubcard. Het grootste deel van de omzet gaat toch al via pin. Het versimpelt de bardienst en het maakt de taak van de kantinecommissie kleiner.

Natuurlijk zullen mensen in het begin moeten wennen. Bij diverse clubs in de regio is het overigens al ingevoerd. We hebben een eigen Sporting Delta clubcard, we zullen die extra gaan promoten en hij is simpel aan te vragen via onze website. De clubcard kan ook door ouders gebruikt worden door er één aan te vragen voor een jeugdlid. Door er een bedragje op te zetten kan het kind er zelf aan de bar mee betalen.

Je vindt alle informatie over de clubcard in het menu onder: vereniging – clubcard.

Hij is gratis!

Tot slot vergeet de Supportersdag niet in je agenda te zetten: 4 november a.s. in de avond is er een gezellige feestavond.

Peter Bouman

Sporting Delta dat ben jij en daarom geven wij samen waarde en betekenis.