Van de voorzitter – 13 november

0

Eerder heb ik aangegeven dat we alle commissies langs zouden gaan, vooral ook om te laten zien waar onze vrijwilligers mee bezig zijn. Afgelopen week was dat de commissie Jeugd Korfbal Technische Zaken. Volgende week ga ik verder met de volgende commissie.

Voor nu kies ik voor het herhalen van wat ik de afgelopen maanden eerder heb geschreven over de Stip op de Horizon. Dat komt omdat ik hier en daar hoor en ook het gevoel heb dat ik er nog niet in geslaagd ben duidelijk te maken wat daar nu eigenlijk mee bedoeld wordt.

Onze Stip ligt een eindje verder in de tijd, namelijk in 2030. Die Stip heeft geen betrekking op het niveau waar we dan op korfballen en ook niet op hoeveel leden we dan hebben of hoeveel teams, of hoe onze financiële positie dan is, enz.

Onze Stip is:
Een vereniging van betekenis zijn voor leden, ouders van jeugdleden, sponsoren, supporters, buurtbewoners en omgeving. Onze leden zijn Sporting Delta en door samen te werken leveren wij de waarde die nodig is om onze doelen te bereiken. Primair zijn die doelen presteren op korfbalgebied met behoud van sportplezier. Daarnaast willen wij een rol spelen op maatschappelijk gebied, als het gaat om onderwijs, zorg en buurt.

Hopelijk is het duidelijk dat dit een streven, een ambitie is. Dat we dus nog lang niet zover zijn. Daar moet nog heel wat voor gedaan worden, door iedereen die betrokken is bij Sporting Delta.

 • Een vereniging van betekenis zijn voor…
  ‘Betekenis’ zal zich dus in de komende jaren moeten vormen. Als we in staat zijn betekenis te geven, worden we aantrekkelijker voor nieuwe (jeugd)leden, vrijwilligers, sponsors, enz. Iedereen mag daarover meepraten, ideeën aangeven, opmerken maken, kritisch zijn op waar het dan naar toe gaat.
 • Onze leden zijn Sporting Delta en door samen te werken leveren wij waarde…
  Zonder leden is Sporting Delta niets. Maar de komende jaren moet dit gegeven nog indalen. Het besef dat je zelf onderdeel en verantwoordelijk bent voor hetgeen er bij Sporting Delta gebeurt, of misschien juist niet.
 • Primair zijn die doelen presteren op korfbalgebied met behoud van sportplezier…
  Natuurlijk, want we zijn een korfbalvereniging. Belangrijk is dat er sportplezier is voor jong en oud, prestatief en recreatief. Primair geeft ook aan dat er meer mogelijk is, mocht een situatie daartoe in de toekomst aanleiding geven.
 • Daarnaast willen wij een rol spelen op maatschappelijk gebied, als het gaat om onderwijs, zorg en buurt…
  Op een aantal vlakken doen we dat al. Als je op de website naar de volgende link gaat, dan zie je de Accommodatie agenda. Indien zich in de toekomst kansen voordoen, dan zullen we  afwegen of deze passen binnen onze ambitie.

Als leidraad voor onze route naar 2030 hebben we de 10 Sporting Delta cultuurwaarden, onze organisatiestructuur van vrijwilligers en onze strategie/ons bestuursbeleid.

Als hulpmiddelen gebruiken we de sportvisie 2030 van de gemeente Dordrecht, het strategisch plan van het KNKV en de leden enquête (die we overigens begin 2024 gaan herhalen).

Mocht je meer willen weten, vraag het gerust.

Peter Bouman

1 – Wij zijn samen Sporting Delta