Van de voorzitter – 11 december

0

De afgelopen week kwam het er gewoon niet van mijn wekelijkse stuk te schrijven. Niet dat er niets te vertellen was, integendeel! Sporting Delta bruist van de activiteiten, soms ook zonder dat we dat in de gaten hebben of er iets van merken. Zoals al eerder vermeld, probeer ik elke week een commissie onder de aandacht te brengen. Ook met een foto, vanwege de herkenbaarheid. Die foto maken lukt niet altijd, daarom hier vast een overzicht van al die activiteiten. Overigens met het gevaar dat ik iemand of een groep vergeet. Mocht dat zo zijn spreek mij er dan gerust op aan.

 • De Kampcommissie is o.a. tijdens de wedstrijden van 1 bezig met het verzamelen van extra euro’s voor nog leukere kampen.
 • De Activiteitencommissie is in volle gang met de kaartverkoop en organisatie van het kerstgala en wat er nog gaat volgen in 2024
 • De Oud papierploeg werkt door in weer en wind voor inkomsten die we niet kunnen missen.
 • De dames van het Wedstrijdsecretariaat zorgen nog steeds wekelijks voor complete teams en nog veel meer. Daarbij is ook het regelen van oefenwedstrijden een onderdeel.
 • De commissie Communicatie werkt hard aan een nieuwe website en webbrief, maar regelt ook de livestreams en social media. 
 • De Kantinecommissie is druk bezig met het verbeteren van de bezetting, het assortiment en de resultaten.
 • De Scheidsrechterscommissie regelt wekelijks feilloos dat er bij iedere interne én externe verplichting een scheidsrechter is.
 • Het Technisch Hart werkt op dit moment aan het technisch beleidsplan voor de komende jaren.
 • De Commissie ledenwerving en ledenbehoud heeft grote plannen en doet ook het contact met Korfbal Promotie Dordrecht, waarin samengewerkt wordt met de andere Dordtse korfbalverenigingen.
 • De Commissie Jeugd Korfbal Technische Zaken is bijna dagelijks bezig met onze jeugdteams en de trainers en coaches van de jeugdteams.
 • De Sponsorcommissie is bezig met het werven van meer sponsoren en het verbeteren van het contact met bestaande sponsoren.
 • De Coördinatoren senioren- en A/B-selecties zijn al bezig met de evaluatie van het huidig seizoen met spelers en trainers en kijken al vooruit naar volgend seizoen.
 • De dan hebben we het nog niet gehad over onze bijna 50 trainers en coaches.

Een commissie die er deze week uitgelicht wordt zijn de Deltawarriors, onder leiding van gangmaker Ewout Kardienaal. Je hoeft maar naar bovenstaande foto’s te kijken en het enthousiasme straalt er vanaf. Nu heeft Ewout wel graag wat meer leden in zijn club. Want er zijn weinig organiserende Warriors over. Afgelopen week was hij mee met een team naar Zeeland. Hierdoor kon hij de versiering in de hal niet zelf regelen. Gelukkig heeft onze C1 dat voor haar rekening genomen. Prachtig!
Dus mensen: vind je het leuk om sfeer te maken in de hal tijdens de wedstrijden van 1 en 2, ga dan gewoon meedoen met Ewout en de Deltawarriors!

Ook op bestuurlijk gebied gebeurt er veel, naast de dagelijkse gang van zaken. Met name ook achter de schermen, o.a.:

 • We werken aan het aanpassen aan deze tijd van onze Statuten, ons HH-reglement, het Beleid Uitvoering Verenigingstaken (BUV), Het Alcoholbestuursreglement en de eisen die de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ons stelt.
 • Er wordt gewerkt aan de invulling van onze digitale structuur (Microsoft Teams).
 • Met de stichting Deltahal wordt gebrainstormd over een betere invulling van de organisatie. Dit gezien ook de druk en de intensiviteit die er op de accommodatie ligt.

Tot slot excuses voor de lengte van mijn bijdrage deze week. Maar gedeeld door twee weken valt het best mee, toch?

Peter Bouman

4. Wij sluiten niemand uit!